e-bok

Organisationsteori - Moderna och klassiska

Svenska, 2011
Svenska, 2011
Organisationsteorin omfattar tre stora och viktiga problemområden. För det första frågan om hur organisationen kan göras effektiv. För det andra frågan om hur den kan göras representativ. I skärningspunkten mellan effektivitets- och representativitetskraven uppstår ett nytt problemområde: problemen med administrativa apparater som går sina egna vägar och successivt blir allt mindre representativa för sina uppdragsgivare. Detta är byråkratiproblemet.

Organisationsteori inleds med en diskussion av byråkratibegreppet. Här presenteras också bl a Marx’ och Webers byråkratiuppfattningar.
   Effektivitetsproblemen behandlas inom ramen för administrationsteorin. Ett par avslutande kapitel behandlar frågan om organisationers inre logik samt makt- och representativitetsproblem.

Boken vänder sig till samhällsvetare, ekonomer, jurister och alla andra som är intresserade av hur organisationer uppkommer, styrs och utvecklas.
Titel:
Organisationsteori - Moderna och klassiska perspektiv
Författare:
Bengt Abrahamsson
Språk:
Svenska
Sidor:
207
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789144034829
Förlag:
Studentlitteratur AB
Format:
e-bok
  • PDF – Adobe DRM
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.