e-bok

Mediekultur och samhälle

Svenska, 2011
Svenska, 2011
Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras mediernas betydelse i kulturen och i samhället. Ämnets relevans har onekligen stigit i takt med att nya medieteknologier introducerats och medieutbudet mångfaldigats. Men ämnet innehåller också motsättningar i fråga om vad som är viktigt att studera och hur studierna bör bedrivas. Under de senaste 20 åren har framför allt kulturteoretiska perspektiv vunnit mark - och det är dessa perspektiv som boken handlar om.

Med utgångspunkt i begreppet mediekultur introducerar författaren ett flertal forskningstraditioner - däribland semiotik, genreteori, kritisk teori och cultural studies - och beskriver hur de har tillämpats inom medieforskningen. Såväl ideologiska som metodologiska utgångs-punkter diskuteras, huvudsakligen i relation till konkreta studier. Detta gör att boken även kan läsas som en sammanhängande analys och kritik av mediernas kulturella ställning i dagens samhälle.

Boken vänder sig i första hand till dem som studerar medie- och kommunikationsvetenskap, men är också relevant inom angränsande humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2002.
Titel:
Mediekultur och samhälle
Författare:
André Jansson
Språk:
Svenska
Sidor:
224
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789144063768
Förlag:
Studentlitteratur AB
Format:
e-bok
  • PDF – Adobe DRM
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.