e-bok

Handbok i kognitiv terapi vid depression

Svenska, 2011
Svenska, 2011
Den kognitiva terapin är en behandlingsmetod som utarbetades av psykiatriprofessorn Aaron Beck i USA under 1970-talet, och som betraktas som något av ett genombrott i behandlingen av depression. Metoden utgår från den stora betydelse för den psykiska hälsan som kognitiva faktorer har, dvs sättet att tänka, föreställningarna om sig själv och andra. Boken ger en detaljerad beskrivning av hur deprimerade patienter behandlas med kognitiv terapi – hur patientens problem analyseras, hur terapeut och patientblir ett ”team” som gemensamt utforskar patientens sätt att tänka och tolka hävdelser och situationer, och hur man försöker gå till roten med de grundläggande attityder hos patienten som gör honom eller henne extra benägen att drabbas av depression. Boken ger också en beskrivning av den forskning som finns både om den kognitiva teorin och om terapins effektivitet. En bilaga innehåller en rad självskattningsskalor och formulär som kan användas vid kognitiv terapi.

Lars Jansson var legitimerad psykolog och hade utbildat sig i kognitiv terapi vid Center for Cognitive Therapy i Philadelphia i USA, under handledning av professor Aaron Beck. Han avled kort efter det att han utfört det slutliga arbetet med boken.
Titel:
Handbok i kognitiv terapi vid depression
Författare:
Lars Jansson
Språk:
Svenska
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789127123090
Förlag:
Natur Kultur
Format:
e-bok
  • Epub – Adobe DRM
  • Epub - vattenmärkt
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.