e-bok

Forskning om funktionshinder

Svenska, 2011
Svenska, 2011
Under det senaste decenniet har forskningen om funktionshinder och handikapp ökat i omfattning och blivit mer eller mindre etablerad vid universitet och högskolor. I takt med denna utveckling aktualiseras en rad frågor om hur forskningen skall bedrivas.
Frågorna är inte specifika för forskning om funktionshinder. De dyker i en eller annan form upp i all samhällsvetenskaplig forskning, i synnerhet den som sysslar med avgränsade sociala "problemområden". Men just inom handikappforskningen har de idag hög aktualitet och kan ses som utmaningar att förhålla sig till både för dem som bedriver forskning och för studenter, funktionshindrade och andra som tar del av forskningsresultaten.
Vad handlar handikappforskning egentligen om? Hur definierar forskarna sitt studieobjekt? Skall forskningen ta ställning i grundläggande politiska frågor eller eftersträva en mer distanserad form av kunskapssökande? Är tvärvetenskap möjlig på detta område och är den önskvärd? Hur kan man involvera funktionshindrade i forskningen? I Forskning om funktionshinder belyser framstående handikappforskare dessa frågor och svaren är inte alltid entydiga. Boken lämpar sig därför väl som seminarie- och diskussionsunderlag i högskoleutbildningar, studiecirklar och handikapporganisationer.
Bokserien "Handikapp och samhälle" syftar till att tematiskt presentera aktuella socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder och handikapp för såväl universitets- och högskolestuderande som andra intresserade.
Redaktörer för serien är Ove Mallander och Magnus Tideman, universitetslektorer vid Högskolan i Malmö respektive Högskolan i Halmstad.
Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen Handikapp och funktionshinder.

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2005.
Titel:
Forskning om funktionshinder
Författare:
Bengt Starrin
Berth Danermark
Dimitris Michailakis
Språk:
Svenska
Sidor:
155
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789144062136
Förlag:
Studentlitteratur AB
Format:
e-bok
  • PDF – Adobe DRM
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.