e-bok

Etik och ansvar i sjukvården

Svenska, 2011
Svenska, 2011
De två orden etik och moral har flera olika betydelser. I denna bok används ordet etik för att beteckna yrkesetik, medan ordet moral betecknar en persons föreställningar om vad som är rätt eller orätt, gott eller ont, rättvist eller orättvist.
Fyra olika sätt att etiskt rättfärdiga handlingar redovisas. Sinnelagsetiken ställer krav på motivet eller karaktären, och kallas ofta dygdetik. Handlingsetiken fordrar att själva handlingen är rätt och kallas deontologi eller pliktetik. För konsekvensetiken är det resultatet som är avgörande. Utilitarismen är ett exempel på konsekvensetik. Inom situationsetiken ställer själva situationen krav. Feministisk etik, hermeneutik och kasuistik kan uppfattas som olika former för situationsetik. För vart och ett av dessa sätt att rättfärdiga handlingar ges exempel där sjukvårdens aktörer har ansvar.
I boken diskuteras också metoder för att avgöra vad som är rätt och fel. Avslutningsvis presenteras och analyseras tre fall. Det första fallet är från den kliniska verksamheten, det andra utgörs av tester på barn och det tredje är en epidemiologisk studie.
Boken riktar sig till personer som har anknytning till hälso- och sjukvården. De som kommer att arbeta eller redan arbetar med klinisk verksamhet eller forskning är en viktig målgrupp. Även andra personer med intresse för moralfilosofiska frågor har nytta av boken.

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.
Titel:
Etik och ansvar i sjukvården
Författare:
Tore Nilstun
Anita Lundqvist
Rurik Löfmark
Språk:
Svenska
Sidor:
135
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789144063355
Förlag:
Studentlitteratur AB
Format:
e-bok
  • PDF – Adobe DRM
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.