e-bok

Effektiv säkerhetsorganisation

Svenska, 2011
Svenska, 2011
Syftet med denna bok är att ge läsaren inspiration att bygga upp en effektiv säkerhetsorganisation och att kunna skapa en ansvars- och rollfördelning i hela organisationen för säkerhetsarbetet. Boken riktar sig i första hand till säkerhets- och informationssäkerhetschefer och till avdelningschefer. I andra hand till övriga medarbetare som behöver ha en övergripande bild av säkerhetsorganisationens roller och ansvar.

Fem stora punkter som behandlas i denna bok: Intern styrning och kontroll tas om hand av andra än verksamhetens säkerhetsfunktion. Kontinuitetsarbetet tar mer och mer plats och inom centralbanksvärlden utfördes det på många olika ställen. I en minoritet av fallen sköttes det från säkerhetsfunktionen. Inom området operativ risk dyker frågan ofta upp på andra ställen i verksamheten än inom säkerhetsfunktionen. P-D-C-A, planera, genomföra, kontroll och förbättring. Jag har tidigare arbetat med att planera och genomföra säkerhetsarbetet, men kom aldrig till kontroll och förbättring. Säkerhet är en styrningsfråga – men varför är det så svårt att få cheferna att ta sitt ansvar? Spalta upp verksamhetens vision och ställ dig följande frågor: Vad av det här stödjer säkerhetsarbetet, vad stödjer vi inte? Vad är nyckel till den osynliga dörren att vi inte lyckas med säkerhetsarbetet och på så sätt inte stödjer visionen fullt ut? Är det stora, dramatiska förändringar som krävs? Handlar det om att bibehålla och gradvisförbättra det som idag är gott i verksamheten?
Svaren på dessa frågor är viktiga för att du ska kunna göra bedömning om ambitionsnivå för det förändringsarbete du måste genomföra för att få en effektiv säkerhetsorganisation.
Titel:
Effektiv säkerhetsorganisation
Författare:
Jan-Olof Andersson
Språk:
Svenska
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789171627896
Förlag:
SIS Förlag
Format:
e-bok
  • PDF – Adobe DRM
  • PDF – vattenmärkt
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.