e-bok

Datorn i det dialogiska klassrummet

Svenska, 2011
Svenska, 2011
Hur ska vi kunna se fördelarna med datorn i skolarbetet om den mest används till färdighetsträning och till att söka fakta på Internet? I den här boken får vi ta del av hur lärare och elever i år 1-3 tillsammans hittar nya sätt att använda datorns alla möjligheter till språkskapande i det dagliga skolarbetet. Att utveckla processkrivande, ge och få respons samt framföra muntliga presentationer inför en grupp blir här naturligt för barnen redan från första klass.
Att skapa förståelse för varför förhållningssättet är viktigare än datorn i sig är en framträdande tanke i boken. Barnens egna bilder och texter är givna utgångspunkter i läs- och skrivprocessen, men de hämtar även inspiration från konst, litteratur och närmiljö. Centralt är att barnen uppmuntras att använda alla sinnen och att vara delaktiga i varandras arbeten. På skärmen blir resultatet av deras ansträngningar tydligt, och tillsammans diskuterar de problem, väger alternativ och finner lösningar. Det visar sig att språkanvändningen är påfallande utvecklad när barnen samarbetar kring egen produktion, jämfört med när de ägnar sig åt traditionellt faktaletande på nätet.
Bokens omslagsbild sammanfattar just tanken med ett gemensamt skapande utifrån flera stämmor, där olika perspektiv får finnas samtidigt och där rummet kännetecknas av rörlighet med inslag av både fantasi och verklighet.
Boken vänder sig framför allt till lärarstuderande och yrkesverksamma lärare i grundskolans tidigare år.

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2004.
Titel:
Datorn i det dialogiska klassrummet
Författare:
Anne-Mari Folkesson
Språk:
Svenska
Sidor:
162
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789144061689
Förlag:
Studentlitteratur AB
Format:
e-bok
  • PDF – Adobe DRM
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.