e-bok

A, B, C och D

Svenska, 2011
Svenska, 2011
Denna bok är en nybörjarbok, men också en fortsättningsbok i uppsatsskrivande.

Bokens innehåll är koncentrerat till fyra delar:
a) kriterier för kvalitetsbedömning av färdiga uppsatser, dokumenterat i olika försök att komma fram till en minsta gemensamma nämnare för uppsatsbedömning mellan olika ämnen och olika högskolor;
b) undervisning som förberedelse för uppsatsarbetet;
c) planering och handledning av uppsatser;
d) slutredovisning av arbetet i form av presentation och opposition. Såväl arbetsprocessen som produkten belyses, inte minst har processbeskrivningen fått ett utförligt innehåll.

Innehållet i boken bygger på författarens erfarenheter från flera års undervisning och handledning av studentuppsatser vid högskolan i Halmstad.

Boken är avsedd för studenter och lärare på universitet och högskolor som arbetar med uppsatser på A–D-nivå.
Titel:
A, B, C och D
Författare:
Christer Bjurwill
Språk:
Svenska
Sidor:
100
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789144032757
Förlag:
Studentlitteratur AB
Format:
e-bok
  • PDF – Adobe DRM
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.