Zhivotnye zharkikh stran. Naklej i raskras nidottuvenäjä, 2014