Yodirovannye Molochnye Produkty nidottuvenäjä, 2012