Vychislenie Spetsial'nykh Funktsiy Cherez Reshenie Uravneniy Chast' 1 nidottuvenäjä, 2014