Vozrastnaya Anatomiya, Fiziologiya I Gigiena nidottuvenäjä, 2013