Viktor Nikolaevich Tsvetkov. Vospominanija kolleg i uchenikov nidottuvenäjä, 2012