Vejledning om indholdet i de afsluttende prøver i dansk som andetsprog muuTanska, 1999