Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring-Generel introduktion nidottuTanska, 1997