V Zyrjanskom krae. Okhotnichi rasskazy sidottuvenäjä, 2019