Tvorcheskie zadachki s naklejka. Sojuzmultfilm. Malysh i Karls nidottuvenäjä, 2020