Tseolitsoderzhashchie Katalizatory V Protsessakh Alkilirovaniya nidottuvenäjä, 2012