Transport nefti i gaza podvodnymi truboprovodami. Proektnye raschety v kompjuternoj srede Mathematica (+ CD-ROM) sidottuvenäjä, 2011