Tour de France 1945-1959 - folkefest i stjernestøv pokkariTanska, 2015