Tipologija okhotnichikh ugodij s osnovami okhotustrojstva. Uchebnoe posobie sidottuvenäjä, 2015