Tappava psykiatria ja lääkinnän harha muuSuomi, 2016