Syre i materialy rybnoj promyshlennosti sidottuvenäjä, 2013