Svenskt Och Engelskt Lexicon, Efter Kongl. Secreteraren Sahlstedts Svenska Ordbok, Forfattadt AF Gustaf Widegren, ... nidottuRuotsi, 2010