Supplement til FSRs Skatte- og Afgiftslove 2001 muuTanska, 2001