Strukturkommissionens betænkning-Bilag - baggrundskapitler nidottuTanska, 2004