St Paul's Epistle to the Romans pokkariEnglanti, 2008