Sovershenstvovanie Protsessov Upravleniy nidottuvenäjä, 2014