Sotsial'nye Predstavleniya I Irratsional'nye Idei Rossiyskikh Izbirateley nidottuvenäjä, 2010