SOJuZNIKI I SATELLITY NACISTSKOJ GERMANII V GODY VTOROJ MIROVOJ VOJNY nidottuvenäjä, 2011