Skälens fångar _ hemlöshetsarbetets organisering, kategoriseringar och förklaringar sidottuRuotsi, 2009