Sistemy Pitaniya Potrebiteley OT Kontaktnoy Seti nidottuvenäjä, 2014