Russkij jazyk. Literatura. 10-11 klassy. Ispolzovanie logiko-smyslovykh modelej na urokakh nidottuvenäjä, 2014