Rukovodstvo Ernst & Young po sostavleniju biznes-planov nidottuvenäjä, 2018