Rossiyskie Kompanii Na Mirovom Rynke Depozitarnykh Raspisok nidottuvenäjä, 2012