Rick Steves' Snapshot Munich, Bavaria & Salzburg pokkariEnglanti, 2010