Rhoi Cymru'n Gyntaf: Cyfrol 1 nidottuwalesin kieli, 2007