Report on the Fossil Iron Ores of Georgia pokkariEnglanti, 2019