Rabota nad fortepiannymi sonatami Frantsa Shuberta (k probleme ispolnitelskoj interpretatsii). Uchebnoe posobie muuvenäjä, 2011