Poznanie tsveta. Ravnoznachnost tsveta v tsifrovykh sistemakh nidottuvenäjä, 2019