Postawy Ludzkie W Relacji Do Boga W Rzeczywisto CI Sowieckich Agrow nidottupuola, 2014