Planirovanie obrazovatelnogo protsessa doshkol.organizatsii:Sovremennye podkhody i tekhnologija (FGOS) sidottuvenäjä, 2015