Otvetnyj vizit. Rossija i Evropa protiv Napoleona. 1813-1814 goda. Katalog vystavki sidottuvenäjä, 2014