Otechestvennaja muzykalnaja literatura XX veka. Chetvertyj god obuchenija predmetu. Uchebnik dlja DMSh muuvenäjä, 2014