Oorspronkelijke Dichtstukken, Volume 2 nidottuhollanti, 2012