Om Språket I Den Förra (Merciska) Delen Af Rushworth-Handskriften nidottuRuotsi, 2010