Okhrana okruzhajuschej sredy. Biotekhnologicheskie osnovy. Uchebnoe posobie nidottuvenäjä, 2016