Ocherki, Nabroski, Vospominaniya V.V. Vereschagina S Risunkami nidottuvenäjä, 2013