Obuchenie Matematicheskim Dokazatel'stvam I Oproverzheniyam V Shkole nidottuvenäjä, 2013