O vsekh sozdanijakh-mudrykh i udivitelnykh sidottuvenäjä, 2016